ચૈન


કવિતાઓ આરામમાં છે ,
છંદો બીજા કામમાં છે .

માર ના ફાફા અહીં તહીં , 
શાંતિ ખુદા ધામમાં છે ,

શોધ ના દુનિયામાં સુકું ,
ચૈન તારા ઠામમાં છે .
૩૧/૫/૨૦૧૨
“સખી” દર્શિતા બાબુભાઇ શાહ

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: