માણસ


કેવા કેવા માણસ છે.
ઓલ્વાયેલા ફાનસ છે.

તાકી તાકી જોતી રહે,
આખો જાણે કાનસ છે.

ગુમાવી ના બેસું કયાંક,
હેયું તારું પારસ છે.

જો જે લપસી ના પડ્તો,
મયખાના માં આરસ છે.

મૂકી ના દેશો પડ્તાં,
જગ થી ડરતું માનસ છે.

જીવનભર સાચવજે “સખી”,
યાદો મારી વારસ છે.

ભાગ્યના હાથે રમતું,
જીવન લાગે ફારસ છે.

ધબકારા કાબુ માં નહીં,
દિલમાં શેની આતશ છે.

ડુબી ના જાઊં પકડો,
હાથો ને ચ્ડી આળસ છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: