યાદો


તારી વાતો તારી વાતો તારી વાતો ,
દિલ ને ગમતી તારી વાતો તારી વાતો.

તારી યાદો તારી યાદો તારી યાદો ,
મન માં રમતી તારી યાદો તારી યાદો .

તારી આંખો તારી આંખો તારી આંખો ,
ઉંઘ માં ભમતી તારી આંખો તારી આંખો

૧૭-૪-૨૦૧૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: