નજીક


એ નજીક રહેતા હતાં ત્યારે નજીક ન્હોતાં ,
પ્રેમ ત્યારે પણ હતો જ્યારે નજીક ન્હોતાં .

દૂર નજરો થી ગયા મજબૂરી માની લે ,
ન્હોતી મજબૂરી સખી ત્યારે નજીક ન્હોતાં .

યાદ વિતતા હશે દિવસો તું શું જાણે ,
આંખો થી ઓઝલ ન થ્યાં જ્યારે નજીક ન્હોતાં .

૧૭-૪-૨૦૧૧.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: