નજર


વિચારો કરીને સમય જાય છે,
ઘણી દૂર સુધી નજર જાય છે.

નયનમાં નયન પુરોવી પ્રેમથી,
નશામાં ડુબોડી સનમ જાય છે.

સમયના ચક્ર્માં તણાઇ ખશી,
જીવન જીવવાનો હરખ જાય છે.

Advertisements

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: